امکانات هتل / ترانسفر از فرودگاه

فاصله ی فرودگاه دالامان - کاش      ۱۶۰ کیلومتر

فاصله ی کاش - آنتالیا     ۱۹۰ کیلومتر


از فرودگاه دالامان و آنتالیا به هتل و بالعکس، نقل مسافرین جزو خدمات هتلمان می باشد.

در هنگام رزرواسیون لطفاً درخواست انتقال از فرودگاه به هتل، تاریخ و تعداد مسافرین را ذکر کنید.

هزینه ی انتقال را می توانید هنگام رزرواسیون مطلع بشوید

اوله آنووا در رسانه ها

اوله آنووا در رسانه ها:
برای بررسی جایگاه هتل اوله آنووا در رسانه های عمومی، می توانید به این قسمت چشم بیاندازید.

جزئیات

نظرات شما

نظرات شما:
ما ماه عسل خود را در هتل اوله آنووا گذراندیم. روزهای زیبایی که در شهر کاش گذراندیم را مدیون شما هستیم. متشکریم.

جزئیات

در مورد کاش

در مورد کاش:
تقریباً در همه ی رستوران های کاش غذاهای لذیذ مدیترانه ای موجود می باشد، و از لحاظ لذت های محلی این منطقه بسیار غنی می باشد.

جزئیات
DUYURULAR